Elvi nyilatkozat igénylés

Az adott ingatlanon felmerülő ivóvíz, szennyvíz rákötési igény, illetve tűzivíz mennyiség kiszolgálására, társaságunk elvi nyilatkozat formájában ad állásfoglalást. Az elvi nyilatkozat megléte előfeltétel az építési engedély kiadásának, valamint később ivóvíz-bekötés vagy tűzcsap telepítésére vonatkozó megrendelés esetén is. 

A kérelemhez 1 példány 60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolatot is mellékelni szükséges (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel).

A nyilatkozat kiadása díjköteles abban az esetben, ha a benyújtott igénybejelentésen megadott vízigény/szennyvízhozam alapján előírt bekötési átmérő meghaladja az ivóvíz-vezeték esetében a 32 mm átmérőt, valamint az előírt szennyvíz-bekötővezeték átmérő meghaladja a 160 mm átmérőt. Az árainkról itt tájékozódhat. Az ingatlanra vonatkozó elvi nyilatkozat bárkinek kiadható, kérjük az igénylő mindig az legyen, aki az esetleges számla kiállítását is vállalja.

A használatbavételi engedély letölthető lesz az online ügyfélszolgálatról, az Online indított ügyeim menüpontban, illetve külön kérés esetén, postai úton megküldjük a megadott elérhetőségre.

Kérjük, válassza ki az elvi nyilatkozat típusát!
Kérjük, csatolja a hivatalos, 60 napnál nem régebbi Földhivatali térképmásolatot
A tervezett építés adatai
Építkezés célja
Építkezés típusa
Tervezett lakások száma
Jelenleg vízzel ellátott lakások száma

Kérjük, adja meg a napi vízigényt.
Tájékoztató adatok a napi vízigényre a lakások alapterülete szerint:

Lakás alapterület m2Vízigény m3/nap
0-59 m20,3 m3/nap
60-99 m20,45 m3/nap
100-nál nagyobb m20,6 m3/nap

Kibocsátani tervezett szennyvízhozam nap
<b>Igénylő adatai</b> (díjköteles nyilatkozat esetén a számla fizetője)
Kérjük, válassza ki a felhasználó típusát!
Lakcím / Székhelycím
Levelezési cím megegyezik a lakcímmel
Nyilatkozat kézbesítése