Elvi nyilatkozat igénylés

Az adott ingatlanon felmerülő ivóvíz, szennyvíz rákötési igény, illetvetűzivíz mennyiség kiszolgálására társaságunk elvi nyilatkozat formájában ad állásfoglalást. Az elvi nyilatkozat megléte előfeltétele az építési engedély kiadásának, valamint később ivóvíz-bekötés vagy tűzcsap telepítésére vonatkozó megrendelés esetén is szükség van rá.

A kérelemhez 1 példány 60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolatot is mellékelni szükséges. A TAKARNET rendszerből származó másolatot is elfogadjuk. 

A nyilatkozat kiadása díjköteles abban az esetben, ha 

  • a benyújtott igénybejelentésen megadott vízigény/szennyvízhozam alapján előírt bekötési átmérő meghaladja ivóvíz-vezeték esetében a 32 mm átmérőt, valamint 
  • az előírt szennyvíz-bekötővezeték átmérő meghaladja a 160 mm átmérőt.

Az árainkról itt tájékozódhat. Az ingatlanra vonatkozó elvi nyilatkozat bárkinek kiadható. Kérjük, hogy az elvi nyilatkozat igénylőjének azt adják meg, aki szükség esetén a költséget is vállalja.

Az igénybejelentést követően szükség esetén az ügyhöz további kiegészítés tehet az Online indított ügyeim menüpontban.

Az elvi nyilatkozat letölthető lesz az online ügyfélszolgálatról, az Online indított ügyeim menüpontban, illetve külön kérés esetén postai úton is megküldjük a megadott elérhetőségre.

Kérjük, válassza ki az elvi nyilatkozat típusát!
Kérjük, csatolja a hivatalos, 60 napnál nem régebbi Földhivatali térképmásolatot
A tervezett építés adatai
Építkezés célja
Építkezés típusa
Tervezett lakások száma
Jelenleg vízzel ellátott lakások száma

Kérjük, adja meg a napi vízigényt.
Tájékoztató adatok a napi vízigényre a lakások alapterülete szerint:

Lakás alapterület m2Vízigény m3/nap
0-59 m20,3 m3/nap
60-99 m20,45 m3/nap
100-nál nagyobb m20,6 m3/nap

Kibocsátani tervezett szennyvízhozam nap
Igénylő adatai (díjköteles nyilatkozat esetén a számla fizetője)
Kérjük, válassza ki a felhasználó típusát!
Lakcím / Székhelycím
Levelezési cím megegyezik a lakcímmel
Nyilatkozat kézbesítése