Új víz- és szennyvízbekötés igénylés

Új vízbekötés vagy szennyvízrákötés megvalósítása az alábbi lépésekből áll:

  1. Elvi nyilatkozat kérelme, egy adott ingatlanon felmerülő ivóvíz-igény, illetve tűzivíz-igény biztosíthatóságának vizsgálata érdekében.  A nyilatkozat megléte nem feltétele az új bekötés megvalósításának, de nem lakossági felhasználók esetén mindenképpen javasolt. Online ügyfélszolgálaton igényelhető.
  2. Igénybejelentés és ajánlatkérés a bekötés megvalósítására vonatkozóan – Online ügyfélszolgálaton jelen menüpontban igényelhető
  3. Tervek készítése
    1. Lakossági igénybejelentés esetén bekötési terv készíttetése. Társaságunktól is megrendelhető a 1. pont keretében, bővebb tájékoztatást a szolgáltatásról itt talál.
    2. Nem lakossági felhasználó esetén bekötési terv és ingatlanon belüli víz- és/vagy szennyvízhálózati terv készíttetése és jóváhagyása. További információkat a vízhálózati terv jóváhagyásáról szóló tájékoztatónkban talál, tervjóváhagyás kezdeményezhető az Online ügyfélszolgálaton.
  4. Forgalomtechnikai terv és közműegyeztetés elvégzése (Online ügyfélszolgálaton igényelhető regisztrált ügyfeleink részére).
  5. Vízbekötés esetén a mérőhely (akna) elkészítése (akna kialakítással kapcsolatos elvárásokat itt találja). / Csatornabekötés esetén előközművesített csatorna-bekötővezetékre történő rácsatlakozás
  6. Új bekötés megrendelése a korábbi szolgáltatói hozzájárulás alapján – Online ügyfélszolgálaton jelen menüpontban igényelhető regisztrált ügyfeleink számára

Reméljük, hogy hamarosan ügyfeleink között üdvözölhetjük!

Árajánlatot szeretnék kérni az új bekötésre vonatkozóan. (2. pont)