Új víz- és szennyvízbekötés igénylés

Tisztelt Ügyfelünk!

Új vízbekötés vagy szennyvízrákötés megvalósítása az alábbi lépésekből áll:

  1. Egy adott ingatlanon felmerülő ivóvíz-igény, illetve tűzivíz-igény biztosíthatóságának vizsgálata érdekében elvi nyilatkozat kérelmet szükséges benyújtani. Az elvi nyilatkozat megléte nem feltétele az új bekötés megvalósításának, de nem lakossági felhasználók esetén mindenképpen javasolt. Online ügyfélszolgálaton igényelhető.
  2. Igénybejelentés és ajánlatkérés a bekötés megvalósítására vonatkozóan – Online ügyfélszolgálaton jelen menüpontban igényelhető
  3. Tervek készítése
    1. Lakossági igénybejelentés esetén bekötési terv készíttetése (Társaságunktól is megrendelhető a 1. pont keretében, bővebb tájékoztatást a szolgáltatásról itt talál)
    2. Nem lakossági felhasználó esetén bekötési terv és ingatlanon belüli víz- és/vagy szennyvízhálózati terv készíttetése és jóváhagyása (További információkat a vízhálózati terv jóváhagyásáról szóló tájékoztatónkban talál, tervjóváhagyás kezdeményezhető az Online ügyfélszolgálaton.)
  4. Forgalomtechnikai terv és közműegyeztetés elvégzése (Online ügyfélszolgálaton igényelhető regisztrált ügyfeleink részére).
  5. Vízbekötés esetén a mérőhely (akna) elkészítése (akna kialakítással kapcsolatos elvárásokat itt találja) / csatornabekötés esetén előközművesített csatorna-bekötővezetékre történő rácsatlakozás
  6. Új bekötés megrendelése a korábbi szolgáltatói hozzájárulás alapján – Online ügyfélszolgálaton jelen menüpontban igényelhető regisztrált ügyfeleink számára

Reméljük, hogy hamarosan ügyfeleink között üdvözölhetjük!

Árajánlatot szeretnék kérni az új bekötésre vonatkozóan. (2. pont)