Vízhordási engedély

Tisztelt Látogató!

Az alábbi űrlap kitöltésével vízhordási engedélyt igényelhet társaságunktól díj ellenében, az aktuális díjakról itt tájékozódhat.

Amennyiben Ön már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be!

Amennyiben Ön korábban már igényelt vízhordási engedélyt társaságunktól, de nem online felületen, akkor kérje ügyintézőnktől az Online regisztrációját, és akkor a bejelentőre vonatkozó adatok megadása nélkül is, bejelentkezve egyszerűbben adhat be igényt.

Az online igénybejelentő egyben online regisztrációnak is minősül, ezért az e-mail cím megadása és az adatkezelési tájékoztatók elfogadása kötelező.

Az igény bejelentését a vízvételezés megkezdését megelőzően legalább 15 naptári nappal korábban kell benyújtani. Lehetőség van sürgősségi ügyintézés kérésére, abban az esetben, ha a vízhordás időtartama nem haladja meg a 30 napot. Ez esetben az engedély kiadása 3 munkanapon belül megtörténik, melynek ügyintézési díjáról itt olvashat.

Vízhordási engedély beadásához az alábbi dokumentumok csatolása kötelező nem lakossági felhasználók részéről:

  • Aláírási címpéldány és cégkivonat vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló irat.
  • Amennyiben az igénylő és az ügyintézőjének személye nem azonos, abban az esetben a 30 napot meghaladó időtartamú vízvételezésre kötött szerződés aláírásához a képviseleti jog igazolása vagy meghatalmazás szükséges (a Polgári Törvénykönyvben és a Polgári perrendtartásról szóló törvényben foglaltak szerint).

Kérjük adja meg, hogy pontosan hol van szüksége a vízfelhasználásra!

1. Kérjük, részletesen adja meg a vízhordás okát, célját. Részletezze milyen tevékenység, feladat elvégzéséhez van szüksége tűzcsapról történő vízhordásra.

(Példa: Y Ker. Önkormányzat megbízásából 700 db közterületi fa locsolása 2 hónap alatt 5 alkalommal, melyről a szerződést csatoltam. Mért vízvételezés nem áll rendelkezésemre a területen, saját telephelyem vidéki.)

1000 / 1000 karakter

2. Kérjük, adja meg a vízhordás során használni kívánt technológiákat, a víz felhasználás technológiai leírását, az eszközök megnevezését, űrtartalmát.

(Példa: A fák locsolásához a ZZZ-555 forgalmi rendszámú gépjárműre 2 m3 tartályba kívánom a vizet tűzcsapról tölteni, ahonnét az útvonalon végighaladva a fákra juttatom tömlő segítségével a vizet. Forgalmi eng. másolatát csatoltam)

1000 / 1000 karakter

3. Kérjük, adja meg a technológiákhoz milyen módon kívánja a tűzcsapról a vizet vételezni.

(Példa: A tűzcsapra tűzoltó tömlővel kívánok csatlakozni a feltöltés idejére. A tömlő másik vége a tartály elzárócsappal ellátott fix feltöltő egységére csatlakoztatható)

1000 / 1000 karakter

4. Kérjük, részletes számítással adja meg az igényelt víz mennyiségét a felhasználás célja és technológiája szerint.

(Példa: Fa locsolás: 1 fa vízigénye 50 l alkalmanként - 700 db fa , 5 alkalommal kerül locsolásra- 0,05 m3*700db*5alkalom=175 m3 a teljes vízigény)

1000 / 1000 karakter

5. Kérjük, adja meg vízhordás időtartamát, melyhez az ütemterv másolatát csatoltan adja be a kérelemhez.

(Példa: A locsolási időszak május 1-től június 30-ig tart, ami 62 nap. Locsolás kéthetente történik, természetesen időjárás függvényében. Egy locsolási időszak két napot vesz igénybe.)

Időszak
1000 / 1000 karakter
Kérjük, adja meg a tervezett vízvételezés ütemezését.
Összegzés
Kérjük, adja meg a vízvételezés célját, technológiáját.
Kérjük, adja meg az egységre jutó vízmennyiséget.
A megadott adat mértékegysége.
Kérjük, adja meg a technológia teljes vízigényét.
A megadott adat mértékegysége.
(V) Vízfelhasználás összesen (V=ExT) (m3)
Napi vízigény összesen (V/ I) (m3/nap)
Kérjük, válassza ki a felhasználó típusát!
Képviselő neve
Képviseletre jogosult tisztsége
Képviselő e-mail
Képviselő telefonszám
Kérjük csatolja a képviselő felhatalmazására jogosító iratot (képviseleti irat, meghatalmazás)
Lakcím / Székhelycím
Levelezési cím megegyezik a lakcímmel